Advantix pipetten tegen vlooien en teken voor de hond!

Advantix is een pipet tegen vlooien en teken voor uw hond. Honden kunnen chagrijnig worden van vlooien en teken en dat wilt u natuurlijk het liefste voorkomen. Zelf is het natuurlijk voor u ook niet fijn om vlooien of teken in huis te hebben.

Advantix is een pipet tegen vlooien en teken voor uw hond. Honden kunnen chagrijnig worden van vlooien en teken en dat wilt u natuurlijk het liefste voorkomen. Zelf is het natuurlijk voor u ook niet fijn om vlooien of teken in huis te hebben.

Bayer: Advantix pipetten

Indicatie(s):

>Zanvliegen P. perniciosus 3 weken
P. papatasi 2 weken
Muggen A. aegypti 2 weken
C. pipiens 4 weken
Stalvliegen S. calcitrans 4 weken

Contra-indicatie(s):

Bijwerkingen:

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en):

De aanbevolen minimale dosis is: 10 mg/kg lichaamsgewicht (LG) imidacloprid en 50 mg/kg lichaamsgewicht (LG) permethrine.

Hond (kg lichaamsgewicht). Aantal pipetten Imidactoprid.
Minder dan 4 kg. Advantix® 40/200 spot-on solution voor honden. 1 x 0.4 ml.
4 tot minder dan 10 kg. Advantix® 100/500 spot-on solution voor honden. 1 x 1.0 ml.
10 tot minder dan 25 kg. Advantix® 250/1250 spot-on solution voor honden. 1 x 2.5 ml.
25 tot minder dan 40 kg. Advantix® 400/2000 spot-on solution voor honden. 1 x 4.0 ml.
Meer dan 40 kg. Dient de geschikte combinatie van pipetten gebruikt te worden.

Om herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien te verminderen wordt aanbevolen om alle honden in het huishouden te behandelen. Andere dieren die in hetzelfde huishouden leven, zouden ook met een geschikt product behandeld moeten worden. Om verder te helpen bij het verminderen van de belasting vanuit de omgeving wordt het bijkomend gebruik van een geschikte omgevingsbehandeling tegen volwassen vlooien en hun ontwikkelingsstadia aanbevolen. Het product blijft doeltreffend als het dier nat wordt. Echter, langdurige intensieve blootstelling aan water zou vermeden moeten worden. In gevallen van frequente blootstelling aan water zou de persisterende doeltreffendheid verminderd kunnen zijn. In die gevallen niet vaker herbehandelen dan eenmaal per week. Als de hond een shampoobeurt nodig heeft, zou dit beter voor de behandeling met Advantix® plaatsvinden of tenminste twee weken erna, om de doeltreffendheid van het product optimaal te houden.

Wijze van toediening:

Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje opnieuw verwijderen. Voor honden tot 10 kg lichaamsgewicht: Terwijl de hond stilstaat de haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.

Voor honden van meer dan 10 kg lichaamsgewicht: Terwijl de hond stilstaat de gehele inhoud van de Advantix® pipet gelijkmatig op vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis aanbrengen. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te druppelen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening:

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Uitsluitend aanbrengen op onbeschadigde huid. Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Niet invriezen. Na het openen van het aluminium zakje: op een droge plaats bij een temperatuur niet boven 30° C bewaren. Gebruiken binnen 24 maanden na opening van het aluminium zakje of vóór EXP, het kortste van de twee. Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld na EXP op de pipet, het aluminium zakje of de doos.

Speciale waarschuwing(en):

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren. Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of muil van de te behandelen honden. Men dient erop toe te zien dat het product correct wordt toegediend, zoals beschreven onder Wijze van toediening. In het bijzonder dient orale opname door het likken aan de toedieningsplaats door behandelde honden of door dieren die in ermee in contact komen, vermeden te worden. Niet gebruiken bij katten. Dit product is extreem giftig voor katten en zou fataal kunnen zijn vanwege de specifieke fysiologie van katten, die sommige verbindingen zoals permethrine niet kan afbreken. Houd behandelde honden verwijderd van katten totdat de toedieningsplaats droog is, om te voorkomen dat katten per ongeluk worden blootgesteld aan dit product. Het is belangrijk te verzekeren dat katten niet likken aan de toedieningsplaats van een hond die met dit product werd behandeld. Zoek onmiddellijk diergenees-kundig advies indien dit gebeurt. Raadpleeg uw dierenarts vooraleer het product te gebruiken bij zieke en verzwakte honden. Behandelde honden mogen onder geen enkele omstandigheid toegelaten worden tot om het even welke vorm van oppervlaktewater gedurende tenminste 48 uur na behandeling, omdat het product schadelijk is voor aquatische organismen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:

Contact van het product met de huid, ogen of mond vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening. Na gebruik de handen grondig wassen. In geval van accidenteel morsen op de huid, onmiddellijk met water en zeep wassen.